Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Do szkoły czy przedszkola ? – rodzice mają wybór!

8 lutego 2016, 10:46

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci w wieku siedmiu lat. To jedna ze zmian w oświacie, które nastąpiły wskutek podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 23 stycznia 2016r.

Najważniejsze zmiany dotyczą również prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia, obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego oraz prawa dziecka w wieku od 4 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r. również dla dzieci 3-letnich.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

- Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia – mówi Zbigniew Mika naczelnik Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. -  Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kontynuacja nauki w klasie I. lub II.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi jednak złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Może też przejść do przedszkola, jeżeli znajdzie się dla niego miejsce.
Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.