Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

W marcu ruszy nabór do przedszkoli

5 lutego 2016, 09:12

Przez cały marzec mieszkańcy Jaworzna chcący wysłać swoje pociechy do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017, mogą złożyć stosowne dokumenty aplikacyjne do trzech tego typu instytucji.

- Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r..  Według nowych przepisów prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci od 3 do 5 roku życia – informuje Zbigniew Mika naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązywał będzie 6 – latki, a obowiązek szkolny 7 – latki.

Dziecko ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Aby zapisać dziecko do przedszkola rodzice lub opiekunowie muszą pobrać z kancelarii placówki "Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Jaworznie" - jednakowy dla wszystkich przedszkoli. Następnie wypełniony wniosek należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 1 do 31 marca.

Kolejność złożenia karty nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do placówki, ponieważ rekrutacja odbywa się co roku w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. W związku z tym, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, rodzice sami decydują, gdzie posłać swoje dziecko. Dokumenty można składać maksymalnie do trzech placówek.

- Od dwóch lat do miejskiego przedszkola dziecko przyjmowane jest raz - na cały etap edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że w kolejnych latach rodzice - jeśli chcą pozostawić dziecko w tej samej placówce - nie muszą ponownie składać wniosków - tłumaczy zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.