Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przedszkola oficjalnie otwarte

25 października 2012, 14:55

Dla jaworznickiej oświaty tegoroczne wakacje były okresem bardzo pracowitym. Zaplanowane na wrzesień połączenie placówek spowodowało, że konieczne było wykonanie remontów w celu przystosowania szkół na potrzeby nowych uczniów. Mimo że podczas dyskusji o zmianach w oświacie, pojawiało się wiele wątpliwości, dzisiaj nie ma już złudzeń, że przedszkolaki, o które było najwięcej obaw, świetnie czują się w nowych miejscach.

Po ubiegłym roku szkolnym Jaworzno, podobnie jak wiele innych gmin w kraju, stanęło przed koniecznością reorganizacji sieci placówek oświatowych. Dzięki prowadzonemu dialogowi społecznemu władzom miasta udało się przekonać mieszkańców i radnych do konieczności połączenia niektórych szkół i przedszkoli. Propozycje zostały poprzedzone dogłębną analizą - pod uwagę wzięto m.in. ilość oddziałów szkolnych, a także możliwości techniczne konkretnych budynków. Wszystko po to, aby przeprowadzone zmiany przynosiły pozytywne efekty przez wiele najbliższych lat.

Od września uczniowie i podopieczni czterech placówek rozpoczęli naukę w nowych miejscach. Przedszkole Miejskie nr 22 zostało z ul. Narutowicza przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na ul. Matejki; Przedszkole Miejskie nr 6 z ul. Nadbrzeżnej przeniosło się do budynku Gimnazjum nr 6 na ul. Chropaczówka; siedzibą Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Grunwaldzka - Leopold) stał się budynek Gimnazjum nr 3 na ul. Lipowej; natomiast Zespołu Szkół nr 2 (ul. Batorego) budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ul. Inwalidów Wojennych.

Starsi uczniowie, podobnie jak miało to miejsce przy poprzednim połączeniu szkół ponadgimnazjalnych, ze zmianami poradzili sobie bez większych problemów. Pewne obawy mogły budzić jedynie umiejętności adaptacyjne najmłodszych dzieci. Jak pokazały jednak uroczystości zorganizowane w nowych obiektach, maluchy bardzo szybko przyzwyczaiły się nowych miejsc.

 Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego dały szansę nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom, na zapoznanie się z nowymi siedzibami placówek i przyzwyczajenie do funkcjonowania w nowych warunkach - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. - Uroczyste otwarcia obu przedszkoli pokazały, że maluchy bardzo szybko zaaklimatyzowały się w nowych miejscach. Z rozmów z rodzicami i nauczycielami wynika natomiast, że także oni, widząc jak dobre warunki do nauki, zabawy i pracy zostały stworzone, są dzisiaj bardzo zadowoleni z przeprowadzonej reorganizacji szkół.