Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Tworzymy JBO 2017

29 stycznia 2016, 14:03

Za nami debata dotycząca przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Każda edycja JBO jest szeroko konsultowana, to wnioski, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców są podstawą corocznych uchwał dot. budżetu partycypacyjnego w mieście. Organizując debaty i spotkania staramy się uatrakcyjniać ich formę poprzez warsztaty i prelekcje specjalistów.

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy zapoznali się z uwagami jakie zostały zgłoszone do kolejnej edycji. Zaprezentowano również ewaluację budżetu obywatelskiego na przestrzeni trzech edycji. W trakcie debaty przedstawiony został raport z monitoringu realizacji budżetu partycypacyjnego opracowany przez dr Ryszarda Skrzypca - eksperta Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej z Warszawy.

- Jaworznicki Budżet Obywatelski został ponownie objęty monitoringiem Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej z Warszawy. Poprzedni raport i wnioski z niego płynące były dla nas wskazówkami jakie elementy powinniśmy zmienić lub poprawić w kolejnych edycjach - tłumaczy Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji. - Znaczna część tamtych rekomendacji znalazła odzwierciedlenie w zasadach JBO 2016.

Część druga spotkania to warsztaty zorganizowane wspólnie z Fundacją Sendzimira. Podczas pracy w grupach mieszkańcy mogli zastanowić się nad różnymi modelami budżetów. Skupienie się na szansach i ograniczeniach budżetów o charakterze: dzielnicowym, mieszanym - czyli zawierającym elementy budżetu ogólnomiejskiego i dzielnicowego oraz projektu ogólnomiejskiego pozwoliło wypracować wnioski, które stanowią rekomendację do dalszych prac nad projektem uchwały.

- Obawy o braki terenowe pod zabudowę inwestycji i czasem niska jakość powstających inwestycji, zbyt duża liczba obszarów oraz niskie kwoty to główne czynniki, które skłaniają mieszkańców do spojrzenia w stronę budżetów ogólnomiejskich lub systemów mieszanych - wyjaśnia Leszek Gancarczyk, kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. - Z kolei wątpliwości budzi charakter i definicja projektów ogólnomiejskich, które mogą być zgłaszane przez wnioskodawców oraz ich weryfikacja i sam system głosowania.

Zaproponowane w trakcie debaty i dyskusji uwagi będą podstawą do dalszych prac nad regulaminem JBO 2017.

- Na kolejnym spotkaniu 18 lutego, w oparciu o raport zawierający rekomendacje po przeprowadzonych z mieszkańcami warsztatach, przedstawimy projekt regulaminu JBO - mówi mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. - To jednak nie koniec pracy nad nowymi zasadami. Po publicznej prezentacji dokumentu w dalszym ciągu będziemy czekać na Państwa opinie i uwagi, tak aby 10 marca przedstawić pełną treść uchwały, która trafi pod obrady Rady Miasta.

Kalendarium prac nad procedurą JBO 2017:

  • 18 lutego 2016 r. - PREZENTACJA PROJEKTU REGULAMINU wraz z publikacją na stronie internetowej JBO
  • 10 marca 2016 r. - KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROCEDURĘ JBO na 2017 r. - na której zostanie przedstawiony ostateczny tekst projektu uchwały, który zostanie przekazany do Rady Miejskiej

Skany złożonych formularzy z uwagami mieszkańców można pobrać ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl - zakładka "Do pobrania".

W załączeniu prezentacja ze spotkania z 28 stycznia br. oraz prezentacja z monitoringu JBO, Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej z Warszawy.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek