Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Janusz Skulich doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa

28 stycznia 2016, 16:48

Generał Janusz Skulich ma zostać od lutego br. doradcą prezydenta Jaworzna ds. bezpieczeństwa. Doświadczenie nadbrygadiera pomoże miastu m.in. w organizacji pod względem bezpieczeństwa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To jedno z większych wyzwań jakie stoi przed miastem w tym roku.

Do obowiązków doradcy będzie należało opiniowanie i doradztwo w obszarze związanym z bezpieczeństwem miasta oraz w zakresie realizacji programów dotyczących tego obszaru, współpraca przy opracowywaniu planów strategicznych dotyczących stanu bezpieczeństwa miasta oraz współudział w koordynacji zadań w zakresie organizacji imprez masowych. Ponadto doradca będzie brał udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiał Prezydentowi Miasta informacje dotyczące inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego gminy.

***

Generał Janusz Skulich do niedawna pełnił funkcję szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej był zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kariera zawodowa Janusza Skulicha od początku związana była z działalnością Straży Pożarnej. Po studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W 2002 został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego, a od stycznia 2008 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Równo dziesięć lat temu - w 2006 r. - dowodził akcją ratowniczą po katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, za co został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoje działania i służbę otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi za Dzielność, Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz Złota Odznaka "Za zasługi w zwalczaniu powodzi". Jest również laureatem nagrody im. Jerzego Zimowskiego, przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych.