Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Debata młodzieży z prezydentem

26 stycznia 2016, 15:05

W I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się dzisiaj tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych z Prezydentem Miasta Jaworzna. Na czternastej z kolei debacie pojawiła się bardzo duża liczba uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a przygotowana przez młodzież debata obfitowała w ciekawe pytania oraz propozycje.

Spotkanie prezydenta poprzedziły w tym roku warsztaty, podczas których młodzież z wielu jaworznickich szkół pracowała wspólnie m.in. nad przygotowaniem najważniejszych - z punktu widzenia młodego pokolenia - tematów do dyskusji z włodarzem miasta. Sprawiło to, że sama debata miała bardzo spójny charakter, a uczniowie w bardzo precyzyjny sposób prezentowali swój punkt widzenia, zadawali pytania i proponowali inicjatywy.

Wachlarz poruszanych podczas spotkania zagadnień był dość szeroki, co po raz kolejny pokazało, że jaworznicka młodzież interesuje się bieżącym życiem miasta i posiada dużą wiedzę na temat aktualnie prowadzonych w mieście projektów. Wśród dominujących zagadnień pojawiały się jak zawsze tematy związane m.in. z wydarzeniami kulturalnymi, edukacją, sportem i rozwojem miasta. Co ważne, uczniowie podczas rozmowy nie tylko pytali prezydenta Silberta o planowane przez miasto inwestycje i przedsięwzięcia, lecz proponowali także własne rozwiązania i dzielili się swoimi pomysłami.

- Bezpośrednie spotkania z młodzieżą są szansą na to, by młodzi ludzie mogli dowiedzieć się więcej o kulisach pracy w samorządzie. Jednocześnie jest to dla mnie okazja na poznanie opinii i punktu widzenia młodego pokolenia na wydarzenia, jakie mają miejsce w Jaworznie - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Bardzo się cieszę widząc co roku, że sprawy miasta nie są młodzieży obojętne i że uczniowie nie boją się dyskutować także na tematy trudne. Ważny jest także wzrost poczucia odpowiedzialności za własne miasto i chęć kreowania lokalnej rzeczywistości. Na pewno niebagatelny wpływ na budowanie takich postaw u młodych ludzi ma działająca u nas Młodzieżowa Rada Miasta.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek