Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Internetowe Biuro Obsługi MPWiK

26 stycznia 2016, 11:10

Dokładnie rok temu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta tzw. eBOK, gdzie każdy mieszkaniec posiadający dostęp do Internetu, może zalogować się i sprawdzić obecny stan konta, wystawione rachunki oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki. Dotychczas z usługi skorzystało już 1,6 tys. mieszkańców.

Rejestrując się w systemie eBOK,  mieszkaniec może złożyć elektroniczny wniosek uprawniający do otrzymywania tzw. e-faktury. W momencie, gdy mieszkaniec zdecyduje się na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną, stawka za rozliczenie zostanie mu obniżona z 2,33 zł brutto do 1,00 zł brutto.

Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK możliwy jest poprzez stronę główną www.mpwik.jaworzno.pl zakładka ebok. Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy, mieszkaniec otrzyma  wiadomość zawierającą login i hasło. Login stanowi indywidualny pięciocyfrowy numer Klienta, natomiast hasło automatycznie wygenerowane przez system, stanowi ciąg znaków, które później każdy może zmienić.

Korzyści z rejestracji w eBOK:

  • prosty i wygodny sposób na kontrolowanie należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta);
  • możliwość sprawdzenia odczytów do dwóch lat wstecz;
  • dostęp do treści zawartej umowy (data zawarcia umowy i jej numer, numer wodomierza przyporządkowanego do umowy);
  • możliwość aktywacji usługi e-FAKTURA (zmiany adresu e-mail, wycofanie akceptacji usługi);
  • zmniejszenie opłaty stałej z 2,33 na 1,00 zł brutto w przypadku wyboru usługi faktura.
  • wysyłanie korespondencji np.: zgłoszenia awarii, reklamacje jakości wody,  zmiany danych strony umowy.

Zapraszamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Sprzedaży MPWiK pod numerem telefonu (32) 318 60 20.