Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prace na Działkowej potrwają do kwietnia

21 stycznia 2016, 11:41

W ubiegłym roku rozpoczęła się przebudowa ulic Działkowej i Bogusławskiego. Realizacja zadania, w związku z dodatkowymi robotami, została wydłużona na 2016 rok i obecnie postępuje zgodnie z harmonogramem. Wszystkie prace powinny zakończyć się w kwietniu br.

Urząd Miejski skierował pismo do mieszkańców tej okolicy, w którym informuje m.in. o zaawansowaniu prac związanych z tą inwestycją.

- Wydział Inwestycji Miejskich odpowiedzialny jest za wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni dróg i chodników. Wszystkie sieci podziemne na tych ulicach z powodu "szczupłości" miejsca znajdują się pod drogą - tłumaczy naczelnik Grzegorz Cyran. - Po rozpoczęciu prac dokonaliśmy odkopów tej infrastruktury - okazało się, że kanalizacja i wodociąg są już na tyle wyeksploatowane, że mogły grozić w najbliższych latach awariami. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - właściciel sieci, został zobowiązany do ich wymiany.

Prace z tym związane trwały dwa miesiące i uniemożliwiły realizację robót drogowych. Dodatkowo konieczna stała się także wymiana wpustów ulicznych, jako elementu odwadniającego i wykonanie syfonów na kanalizacji wraz z całkowitą wymianą starych studni na nowe. Obecnie realizacja inwestycji postępuje zgodnie z planem i nie ma żadnych dodatkowych opóźnień, w związku z tym można się spodziewać, że wszystkie prace zakończą się w kwietniu br.

W przypadku, gdy pojawią się warunki umożliwiające prowadzenie robót budowlanych, czyli temperatury przekraczające przez całą dobę 5 stopni powyżej zera, rozpocznie się układanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Następnie wyregulowane zostaną urządzenia kanalizacyjne. Jednocześnie wykonawca przystąpi do prac brukarskich, które będą kontynuowane do zakończenia realizacji zadania. Prace drogowe prowadzone będą "połówkowo", tzn. tak, aby nie zamykać przejazdu na całej długości drogi. W wyjątkowych sytuacjach przewiduje się miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów lub bezpośrednio w dojeździe do posesji.

- Zdajemy sobie sprawę, że prowadzona budowa jest dla Państwa dużym obciążeniem w codziennym funkcjonowaniu. Za wszelkie dotychczasowe utrudnienia przepraszamy, dziękując jednocześnie za Państwa wyrozumiałość, zainteresowanie realizowanymi pracami, a także własne propozycje konkretnych rozwiązań. Bieżące informacje na temat postępu prac można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich - pod nr tel. 32 / 61 81 883 - mówi naczelnik Cyran.