Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

ZKKM odmówił współpracy

25 października 2012, 11:36

Mimo starań Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie ostatecznie zrezygnował ze współpracy dotyczącej utrzymywania linii autobusowej 300 i 319. ZKKM odrzucił wszystkie propozycje, które składało Jaworzno na współfinansowanie linii. Dlatego coraz bardziej prawdopodobne staje się ograniczenie tych kursów do granic Jaworzna.

- W celu zapewnienia połączeń pomiędzy Chrzanowem a Jaworznem dotychczasowa współpraca w zakresie transportu publicznego oparta była na porozumieniach, które zawierane były począwszy od 2009 roku - wyjaśnia Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM. - Na ich postawie ZKKM partycypował w kosztach utrzymania linii 300 i 319, z których w zdecydowanej większości korzystają mieszkańcy Chrzanowa.

Aby kontynuować współpracę w przyszłym roku, MZDiM przedstawił chrzanowskiej spółce kilka wariantów współfinansowania linii. Niestety zarząd ZKKM nie podjął żadnych negocjacji, odrzucił  wszelkie propozycje Jaworzna i zdecydował, że począwszy od stycznia 2013 r. nie będzie partycypował w utrzymywaniu kursów na liniach 300 i 319. W związku z tym autobusy PKM Jaworzno po Nowym Roku będą kursowały tylko do granic Jaworzna - Cezarówki Dolnej i Koźmina.