Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

5 stycznia 2016, 10:32

fot. © Renate Micallef - Fotolia.com

fot. © Renate Micallef - Fotolia.com

W okresie zimy właściciel zobowiązany jest to prawidłowego zabezpieczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej przed mrozem. Gruntownemu czyszczeniu należy poddać studzienki wodomierzowe, tak, aby usunąć z nich wodę, wyremontować je i sprawdzić stan pokrywy.

- Szczególnej dbałości wymagają wodomierze, które w nieogrzewanych wnętrzach wystarczy owinąć materiałami izolującymi ciepło, np. styropianem, pianką lub niepotrzebnymi materiałami, kocami. Zabezpieczenie wodomierza to jedna sprawa - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Kolejna to przegląd pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze. W tym celu należy naprawić i uszczelnić wszelkie ubytki w ścianach, wstawić brakujące szyby w oknach i drzwiach pomieszczeń gospodarczych. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę czy do ogrodu lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza (jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna).