Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Jaworzno z przedstawicielem w Sejmiku Śląskim

22 grudnia 2015, 09:31

Maria Materla - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych została radną Sejmiku Województwa Śląskiego. 21 grudnia br. odbyła się uroczysta sesja Sejmiku, podczas której nowi radni złożyli ślubowanie i objęli mandat.

Zmiany w składzie radnych Sejmiku Województwa Śląskiego nastąpiły na skutek październikowych wyborów parlamentarnych, w których część dotychczasowych radnych objęła mandaty posłów i senatorów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skład radnych został uzupełniony o osoby, które w wyborach samorządowych uzyskały kolejne, najwyższe wyniki.

Maria Materla ukończyła studia magisterskie na Wydziale Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, a od 2011 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.