Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Studium transportowe dla Subregionu Centralnego

9 grudnia 2015, 12:35

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Zgodnie z decyzją Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, rozpoczęto prace nad opracowaniem Studium Transportowego Subregionu Centralnego. W dokumencie ujęte zostaną wszystkie najistotniejsze elementy związane z wizją rozwoju subregionu w kontekście m.in. transportu, infrastruktury drogowej czy też zrównoważonej mobilności miejskiej. Widząc pozytywny wpływ dobrze opracowanego studium na rozwój Jaworzna, głównym orędownikiem powstania dokumentu w Subregionie był prezydent Paweł Silbert.

Prezydent Jaworzna od lat przed różnymi gremiami samorządowymi podnosił konieczność opracowania studium dla aglomeracji śląskiej. Wielokrotnie namawiał samorządowców z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego do dyskusji o ograniczeniach istniejącego układu komunikacyjnego regionu i kierunkach rozwoju transportu publicznego. Wspólnie z Prezydentem Katowic Marcinem Krupą był także pomysłodawcą warsztatów poświęconych kwestiom transportu w aglomeracji, zorganizowanych w tym roku przez GZM.

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz często podkreślał, że w Subregionie Centralnym brakuje studium transportowego, o powstanie którego konsekwentnie zabiegał prezydent Paweł Silbert. Teraz jest szansa, aby stworzyć studium wychodzące poza ramy jednego miasta. Kwestią, która według wielu mogła stanąć na przeszkodzie do powstania dokumentu były finanse. Rozwiązaniem tego problemu, które wskazał prezydent Silbert, okazała się możliwość pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 1,7 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Tym samym studium transportowe dla Subregionu Centralnego zyskało stabilne finansowanie i możliwość realizacji.

- Na przykładzie Jaworzna widać korzyści ze stworzenia i konsekwentnej realizacji ustaleń studium komunikacyjnego. Także w przypadku aglomeracji śląskiej taki dokument na pewno będzie miał bardzo duże znaczenie, dlatego od lat postuluję, by powstał. Cieszy mnie, że dzięki wsparciu gospodarzy miast i powiatów wchodzących w skład Subregionu Centralnego, pomysł będzie realizowany – podkreśla prezydent Silbert.

Studium transportowe, to m.in. istotny element wzmocnienia funkcji metropolitalnych Subregionu Centralnego. Dopiero po dogłębnym zbadaniu potrzeb i możliwości można odpowiedzialnie zająć się transportem i miejską mobilnością. Ta wiedza często na nowo układa priorytety, dając jednocześnie merytoryczne uzasadnienie do wydawania pieniędzy. Dlatego też w listopadzie przeprowadzono cykl spotkań w poszczególnych podregionach z przedstawicielami gmin i powiatów oraz jednostek odpowiedzialnych za transport i inwestycje drogowe.

- W tej chwili diagnozujemy potrzeby i zestawiamy oczekiwania samorządów. Z kolei w przyszłym roku planujemy ogłosić przetarg na wykonanie studium transportowego dla Subregionu Centralnego – wyjaśnia Mariusz Śpiewok, dyrektor biura związku. - Bez uporu i konsekwencji Prezydenta Silberta w pokazywaniu dobrych stron projektu mogłoby być różnie z realizacją przedsięwzięcia. Ważnym czynnikiem było posiadanie takiego dokumentu przez Jaworzno i stosowanie się do określonych kierunków działania.

Zjawiska transportowe często wymykają się logice, studium transportowe może jednak dać odpowiedź na wiele kluczowych pytań. Jak poprawić efektywność wydawanych na transport pieniędzy? Jak unikać błędów przy trasowaniu dróg? Jak projektować skrzyżowania? Jakie priorytety nadać użytkownikom ruchu, żeby odbywał się on w sposób najbardziej korzystny dla społeczeństwa? Jakie inwestycje podjąć, a jakich zaniechać albo odsunąć w czasie? Już niebawem w regionie dużo łatwiej będzie rozstrzygać podobne kwestie.