Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany w uchwale śmieciowej

27 listopada 2015, 09:00

Na wczorajszej sesji radni zdecydowali o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Zmiany to m.in. efekt uruchomienia nowej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która została wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako miejsce odbioru odpadów z terenu Jaworzna oraz kosztów transportu zaproponowanych w ramach nowego przetargu. Nowością będzie natomiast częściowe zwolnienie z opłat osób o najniższych dochodach.

Stawka dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów od lutego 2016 roku wyniesie 15 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka dla osób, które nie segregują odpadów to 29 zł od osoby miesięcznie. Jak widać opłata śmieciowa w Jaworznie jest wciąż niższa od stawki maksymalnej ustalonej przez ustawodawcę.

- Nowa stawka została ustalona po otwarciu ofert w przetargu na transport odpadów i jednocześnie uwzględnia konieczność wożenia odpadów do nowej, „własnej” instalacji w Balinie, która wpisana do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, położna jest najbliżej Jaworzna - tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - W celu zminimalizowania skutków społecznych nowej opłaty jedna z zaproponowanych uchwał wprowadza częściowe zwolnienie z opłaty dla osób o najniższych dochodach, które po zmianach dalej płacić będą 11 zł.

Wciąż w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jaworznianie mogą oddać bezpłatnie do 300 kg od osoby rocznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne). Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców. Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie. W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się przy ulicy Martyniaków 8. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK. - Po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamieszkująca w Jaworznie, można oddać bez dodatkowej opłaty odpady selektywnie zbierane, m.in.: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po chemikaliach, a także odpady wielkogabarytowe.

Na początku 2016 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli na wprowadzenie ulgi również dla rodzin wielodzietnych.

Udział Jaworzna w regionalnej instalacji

W świetle obecnych przepisów gminy powinny zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych albo wybudowanych wraz z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Jako RIPOK mogą być wykorzystywane instalacje wskazane w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Pod koniec 2013 roku radni przyjęli uchwałę zobowiązującą prezydenta do zawarcia stosownej umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Instalacja składa się z nowoczesnej sortowni rozdzielającej odpady zmieszane na poszczególne frakcje oraz kompostowni, do której trafia wydzielona frakcja odpadów zdatna do kompostowania. Przyjęte rozwiązania ZGOK podejrzał w innych tego typu instalacjach działających na terenie Polski należących do jednych z najnowocześniejszych.

Budowa zakończyła się w tym roku. Firma ENERIS Surowce (dawna Veolia) wraz ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Komunalna" i Miastem Jaworzno 16 czerwca oficjalnie otworzyły instalację.