Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Mniej okręgów wyborczych

19 października 2012, 12:08

Z czterech do trzech zmniejszy się liczba okręgów wyborczych w Jaworznie. Nie zmieni się natomiast liczba radnych i nadal jaworznicka Rada Miejska będzie liczyła 23 osoby. O tym, czy tak się stanie zdecydują sami radni na najbliższej sesji.

Do prac przy podziale gminy na okręgi wyborcze zobligowała samorządy nowelizacja ustawy o kodeksie wyborczym.

- Jednym z argumentów za wprowadzeniem zmian są wady obowiązującego podziału -np. osiedle Podłęże było dotychczas podzielone i przypisane do dwóch różnych okręgów wyborczych – wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Ponadto w okręgach łączono osiedla o zabudowie wielorodzinnej z dzielnicami o zabudowie jednorodzinnej. Takie rozwiązanie uniemożliwia właściwą reprezentację w Radzie mieszkańcom danych okręgów.

Niewątpliwą korzyścią proponowanych zmian będzie utworzenie jednego dużego 10-mandatowego okręgu, obejmującego centralne dzielnice miasta. Pozostałe dwa okręgi będą zbliżone do siebie pod względem wielkości, a tym samym liczby wybieranych radnych. Taki rozkład gwarantuje mieszkańcom równe szanse na reprezentację w Radzie Miejskiej.

Największy będzie okręg nr 1 obejmujący Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście - aż po Skałkę. Z tego okręgu mieszkańców w Radzie Miejskiej będzie reprezentowało 10 radnych. W skład drugiego siedmiomandatowego okręgu wejdą osiedla Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne. Okręg nr 3 obejmie Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczynę, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówkę Górną i Dolną, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Starą Hutę. Stąd do Rady Miejskiej wejdzie 6 osób.

Dotychczas obowiązujące okręgi wyborcze:

  • Okręg 1 (ośmiomandatowy) obejmujący: Pieczyska, Dobrą, Szczakową, Górę Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowę Narodową i Osiedle Awaryjne;
  • Okręg 2 (pięciomandatowy) obejmujący: Niedzieliska, Podwale, Warpie, Podłęże I, Leopold;
  • Okręg 3 (pięciomandatowy) obejmujący: Jeleń, Starą Hutę, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik;
  • Okręg 4 (pięciomandatowy) obejmujący: Śródmieście, Pańską Górę, Osiedle Tadusza Kościuszki, Osiedle Górnicze, Bory, Byczynę, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówkę Górną i Dolną, Koźmin.