Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej

12 września 2015, 22:30

12 września 2015 r. w Parafii pw. Św. Krzyża w Jeleniu odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Pamięć Ofiar, a w szczególności Admirała Floty Andrzeja Karwety, który urodził się i wychował w Jaworznie, uczcili m.in. siostra ś.p. adm. Karwety - pani Jolanta Szynowska, a także Prezydent Paweł Silbert wraz z Zastępcami - Dariuszem Starzyckim i Tadeuszem Kaczmarkiem.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w asyście wojskowej, koncelebrowana przez Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka. W kazaniu Ksiądz Biskup mówił do wiernych o moralnym obowiązku pamięci o zmarłych, których podróż została tragicznie przerwana w Smoleńsku. Polska delegacja leciała uczcić i upamiętnić ofiary mordu katyńskiego, które - jak przypomniał Ksiądz Biskup - zginęły za walkę o prawdę i wolność. Po Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamięci i okolicznościowe przemówienia.

***

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych. Polska delegacja leciała na uroczyste obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej.

Wśród ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku znalazły się osoby pochodzące z województwa śląskiego. Na pokładzie prezydenckiego samolotu byli m.in. wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek z Katowic, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski pochodzący z Częstochowy, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek z Katowic, poseł Grzegorz Dolniak z Będzina, generał Włodzimierz Potasiński z Czeladzi, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik z Bielska-Białej oraz ksiądz płk Adam Pilch z Wisły.

W katastrofie samolotu Tu-154 zginął także pochodzący z Jaworzna, wiceadmirał Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej. Doświadczenie, które zdobył służąc w jednostkach liniowych i sztabach w strukturach polskiej armii i NATO, owocowało sukcesami w Jego codziennej pracy. Został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Jako dowódca cieszył się głębokim szacunkiem marynarzy. Był żołnierzem oddanym służbie na morzu…

W maju 2011 r. jaworzniccy radni przyznali ś.p. adm. Andrzejowi Karwecie tytuł "Zasłużony dla miasta Jaworzna".

Admirał Karweta był dumny ze swojego rodzinnego miasta i interesował się jego historią. Zbierał informacje na temat Jaworzna i wszystkie publikacje wydawane przez Muzeum Miasta Jaworzna. Chętnie spotykał się z jaworznickimi i ogólnopolskimi mediami. Był dumny z miasta, z którego pochodził, co wielokrotnie podkreślał. Wspierał również pochodzących z Jaworzna i okolic studentów, którzy kształcili się w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.

Andrzej Karweta urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jeleniu. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra nawigacji, został skierowany do służby na trałowcach w 13 Dywizjonie Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu.

W 1986 roku objął dowodzenie swoim pierwszym okrętem ORP „Czapla”, z którym w 1987 i 88 zdobył miano najlepszego okrętu 9 FOW. W latach 1989-1992 dowodził grupą taktyczną i okrętem ORP "Mewa". W 1992 roku ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie rozpoczął służbę w 13 Dywizjonie Trałowców na stanowisku szefa sztabu.

W latach 1996-2002 dowodził 13 Dywizjonem Trałowców i jako pierwszy wprowadził polski okręt (niszczyciel min ORP „Mewa”) do składu stałego Zespołu NATO Sił Trałowo-Minowych Morza Północnego i Bałtyku (MCMFORNORTH). Dowodząc zespołem polskich sił trałowych aktywnie uczestniczył w pierwszej poważnej modernizacji tych sił oraz powstaniu pierwszego polskiego niszczyciela min.

W 2000 roku w czasie ćwiczenia "Baltops 2000" dowodził międzynarodowym zespołem sił trałowych. W roku 2002 został skierowany do pracy w dowództwie Sił Morskich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), gdzie łączył obowiązki Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy HQ SACLANT oraz zastępcy szefa Oddziału Broni Podwodnej.

W 2003 roku, po rozwiązaniu SACLANT, został wyznaczony na stanowisko Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy nowo powstałym Dowództwie Transformacji ACT w Norfolk. Po zakończeniu trzyletniej służby w dowództwach NATO, wrócił do kraju i objął obowiązki zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

W 2006 został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a rok później na studia w prestiżowej Royal College of Defense Studies w Londynie. 11 listopada, 2007 roku, nominowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek