Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Upalny weekend - pamiętaj o bezpieczeństwie

7 sierpnia 2015, 13:28

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w najbliższych dniach spodziewać się można bardzo wysokich temperatur i intensywnych burz, którym mogą towarzyszyć opady deszczu oraz gradu.

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować duże ryzyko udaru słonecznego, omdlenia, zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, zagrożenie pożarowe, a także uszkodzenia mienia w wyniku intensywnych burz z towarzyszącymi zjawiskami opadów deszczu i gradu.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Tel. - (32) 61 - 81 - 890
Fax - (32) 61 - 81 – 891

PAMIĘTAJ - UPAŁY MOGĄ ZABIĆ!

Apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o dzieciach, osobach niepełnosprawnych i seniorach - nie pozostawiajmy ich w zamkniętych samochodach, czy na otwartym terenie - w miejscach nasłonecznionych. Takie postępowanie bezpośrednio naraża ich życie!

Nie zapominajmy też o zwierzętach - one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia! Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do wody i możliwość schronienia w cieniu.

Niebezpieczne burze

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega również przed intensywnymi burzami, którym towarzyszyć mogą opady deszczu oraz gradu. Wraz z opadami może wystąpić także silny wiatr. 

Panujące warunki pogodowe mogą spowodować szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, łamanie gałęzi, lokalne podtopienia oraz ogólne utrudnienia na terenach zurbanizowanych i w ruchu drogowym.