Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2016: Pozostał tydzień na składanie wniosków

23 czerwca 2015, 14:27

Trwa drugi etap procedury związanej z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim 2016 -  tj. nabór wniosków. Na ich składanie pomysłodawcy mają jeszcze tydzień - do 30 czerwca. Tegoroczny nabór propozycji zadań publicznych trwa aż 28 dni - rozpoczął się 3 czerwca, a kończy 30 czerwca.

Mieszkańcy zainteresowani składaniem wniosków swoje propozycje muszą składać na specjalnych formularzach, które dostępne są w każdym punkcie konsultacyjnym. Wnioski można ściągnąć również ze strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl zakładka "Do pobrania".

Propozycje zadań publicznych mogą zgłaszać mieszkańcy, wyłącznie dla obszarów konsultacyjnych, właściwych dla ich miejsca zamieszkania. Konieczne jest kompletne wypełnienie wniosku wraz z poparciem propozycji zadania publicznego podpisami co najmniej 15 mieszkańców danego obszaru konsultacyjnego oraz wskazanie zadania publicznego dla zamieszkiwanego obszaru konsultacyjnego mieszczącego się w kwocie przewidzianej dla obszaru. Osoba uprawniona może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku. Wnioski należy składać do urn zlokalizowanych w punktach konsultacyjnych wyznaczonych dla poszczególnych obszarów. Nowością jest konieczność zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu, na którym realizowane jest zadanie -  opcjonalne jest złożenie stosownego oświadczenia do wniosku.

3 lipca (piątek) o godz. 8.00 w Sali Obrad nastąpi publiczne otwarcie urn z wnioskami ze wszystkich obszarów konsultacyjnych Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

- Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w tym spotkaniu - mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna.

Po 13 lipca br. nastąpi weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych projektów, a na przełomie sierpnia i września ogłoszona zostanie lista zadań, na które w terminie 17-30 września jaworznianie będą mogli oddawać swoje głosy. Wszelkie szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są na stronie www.jbo.jaworzno.pl.
Informacje na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.