Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nierzetelne informacje w lokalnej prasie

11 czerwca 2015, 16:55

W związku z nierzetelnymi i nieścisłymi materiałami prasowymi, które pojawiły się w ostatnich wydaniach gazet "Co Tydzień" i "Tydzień w Jaworznie" informujemy, że tygodniki po raz kolejny manipulują faktami w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd w zakresie rzekomych podwyżek m.in. dla prezydenta Pawła Silberta i skarbnika miasta Wiesławy Osuszek.

Prezydent, zastępcy prezydenta, skarbnik ani sekretarz nie dostali żadnych podwyżek wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pracownikowi przysługuje m.in. dodatek za wieloletnią pracę i nagroda jubileuszowa. Zarówno nagroda jubileuszowa, która jest wypłacana jednorazowo, jak i dodatek za wieloletnią pracę nie są uznaniowe, lecz należne pracownikom po spełnieniu określonych kryteriów (w tym wypadku związanych z latami pracy) i - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pracodawca zobowiązany jest je wypłacić.

Jednocześnie informujemy, że w związku z naruszeniem dobrego imienia Urzędu Miejskiego, magistrat zwrócił się do kancelarii prawnej o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji pod kątem przygotowania stosownego wystąpienia na drogę sądową w celu sprostowania nierzetelnych informacji i zapłaty stosownego zadośćuczynienia na cele charytatywne.