Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ruszył program dopłat do wywozu azbestu

29 kwietnia 2015, 09:57

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu z obiektów budowlanych będących ich własnością i zlokalizowanych na terenie Jaworzna, mogą skorzystać z dofinansowania na odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych. Nabór wniosków o dotacje właśnie się rozpoczął.

Aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości, już w 2003 r. Prezydent Miasta podjął decyzję o dofinansowaniu usługi wywozu i unieszkodliwiania takich odpadów. Bardzo szybko okazało się, że uruchomiony przez Gminę system dotacji przynosi rezultaty. Dzięki prowadzonym dopłatom, z których skorzystało już ponad 1000 właścicieli budynków, szacowana ilość wyrobów zawierających azbest spadła o połowę. W ciągu 12 lat z terenu Jaworzna usunięto i przekazano do unieszkodliwiania ponad 3000 ton odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach będących ich własnością, zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Warto pamiętać, że wymiana pokrycia dachu lub elewacji budynku powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez specjalistyczną firmę.

W tym roku umowa na wykonanie usługi odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna została podpisana z firmą P.W. „EKOTOP”. Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim kompletnego wniosku, podpisanie umowy oraz spełnienie warunków Regulaminu zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie. Wnioski realizowane są na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 2015 r., a ich nabór potrwa do 13 listopada br.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Punkcie informacyjnym w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok. 16) przy ul. Dwornickiego 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.