Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

W Szczakowej remonty na finiszu

2 października 2012, 08:16

W Szczakowej zakończyła się budowa miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Koszarowej i Jaworznickiej. Aktualnie - po zakończonej budowie kanalizacji - trwa układanie nowej nawierzchni jezdni na ul. Kilińskiego.

- Z nowych kilkunastu miejsc postojowych mogą korzystać nie tylko mieszkańcy okolicznych bloków, ale również rodzice, którzy dowożą dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej - wyjaśnia Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Z kolei kilkaset metrów dalej MZDiM zmodernizował chodnik przy przychodni. Stare i popękane płyty zastąpiono nawierzchnią asfaltową. Podobny zakres prac przeprowadzono na kilkudziesięciometrowym odcinku chodnika przy ul. Jaworznickiej.