Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

25 lat Samorządu Terytorialnego

15 kwietnia 2015, 15:26

Reforma samorządowa z 1990 roku to bez wątpienia jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w polskim systemie ustrojowym, który zapoczątkował proces gruntownej przebudowy państwa. Po ćwierćwieczu budowania, rozwijania i funkcjonowania lokalnych struktur władzy, w całym kraju miasta przygotowują się do uroczystych obchodów XXV-lecia samorządu terytorialnego.

W Jaworznie obchody potrwają do końca czerwca br. Najważniejszym punktem obchodów będzie jednak uroczysta sesja Rady Miejskiej połączona z wernisażem wystawy okolicznościowej, która odbędzie się 20 maja o godz. 9:30 w Teatrze Sztuk. Tego samego dnia o godz. 8:00 w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny zostanie odprawiona Msza Święta w intencji samorządności w Polsce.

Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego wpisują się w program tegorocznych Dni Jaworzna. Szczegółowy harmonogram obchodów na plakacie poniżej.

***

W przekonaniu, że idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości - opierającą się na założeniu, że zadania, które mogą być realizowane przez jednostkę, nie powinny być realizowane przez państwo. Przerywając monopol państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i system jednolitej władzy państwowej uruchomiła obywatelską aktywność, umożliwiła nową rozbudowę infrastruktury technicznej, przemysłowej i społecznej, przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, nadała nowy wymiar poczucia lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu.

Obrazek
Obrazek