Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Uwaga na silny wiatr!

13 kwietnia 2015, 09:45

fot. Flickr.com - EM Knowledge Hub

fot. Flickr.com - EM Knowledge Hub

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że dzisiaj na terenie Jaworzna przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru, który w porywach może osiągnąć prędkość 75 km/h. Może to spowodować m.in. uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych, budynków i infrastruktury oraz szkody w drzewostanie.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami występujących zjawisk atmosferycznych. W przypadku występowania bardzo silnych wichur w szczególności zaleca się:

  • zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się na dachach, balkonach, parapetach okien, gzymsach itp.;
  • zabezpieczenie okien;
  • zapewnienie szczególnej opieki dla dzieci w drodze do i ze szkoły;
  • ograniczenie wychodzenia na zewnątrz budynków, jeżeli nie jest to konieczne - w szczególności nie należy przebywać pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, balkonami, w pobliżu dźwigów itp.;
  • ograniczenie podróży, w szczególności samochodami;
  • zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz budynków inwentarskich.

W razie pojawienia się istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować o tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • Tel. - (32) 61 - 81 - 890
  • Fax - (32) 61 - 81 - 891