Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Ruszył projekt "Miasto siedmiu Rynków"

10 marca 2015, 13:18

Jeleń i Byczyna to pierwsze dzielnice, które - w ramach projektu pod nazwą "Miasto siedmiu Rynków" - zyskają nowe oblicza. Za nami pierwsze konsultacje w Jeleniu, na których mieszkańcy pracowali nad koncepcją zagospodarowania historycznego placu w ich osiedlu.

Zadanie pod nazwą "Miasto siedmiu Rynków" zakłada rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych w poszczególnych dzielnicach naszego miasta. W pierwszym etapie przedsięwzięcie realizowane jest w Jeleniu i w Byczynie. W kolejnych latach nowe "rynki" pojawią się w Długoszynie, Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej i Borach.

- Jednym z kluczowych założeń na najbliższe lata jest aktywne włączenie mieszkańców w proces rozwoju naszych dzielnic. Stąd też podjąłem decyzję o zorganizowaniu konsultacji społecznych w postaci specjalnych warsztatów - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Mieszkańcy dzielnicy sami zdecydują, jak będzie wyglądała centralna przestrzeń ich dzielnicy, a ich propozycje znajdą odzwierciedlenie w projekcie.

Podczas spotkań w Jeleniu mieszkańcy przedstawiali swoje propozycje i pomysły, a następnie pod okiem architektów i projektantów pracowali nad koncepcją zagospodarowania rynku.

- Nowe oblicze Rynku, pod wspólnie wypracowanym hasłem przewodnim "Spotkajmy się na granicy kultur", zakłada stworzenie miejsca estetycznego, przywołującego historię i wspomnienia mieszkańców dzielnicy. Aleja czerwonych jarzębin, kamienny trakt, rzeźba symbolu dzielnicy - jelenia, oświetlenie istniejących zabytków, ławki, donice z kwiatami, monitoring - to tylko niektóre z zaproponowanych elementów architektury, które mają wpłynąć na atrakcyjność okolicy i zachęcić mieszkańców Jaworzna do spotkania i odpoczynku właśnie w tym miejscu - tłumaczy arch. Maria Skotnicka.

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na inne istotne dla mieszkańców dzielnicy miejsca nie należące do obszaru opracowania, m.in. sąsiadujące z rynkiem planty, zegar słoneczny z czasów okupacji hitlerowskiej wykonany przez miejscowych kamieniarzy, kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z XVII w., do których powinny prowadzić mieszkańców tablice informacyjne.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją centralnej przestrzeni Jelenia, w pierwszej kolejności zostaną wykonane wszelkie niezbędne roboty drogowe i przyłączeniowe - wyjaśnia Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich.

Wypracowaną wspólnie z mieszkańcami koncepcję zagospodarowania Rynku w Jeleniu poznamy podczas debaty, która odbędzie się w środę, 8 kwietnia br. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Jeleniu przy. ul. Wiosny Ludów 1.