Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rusza remont strażnic OSP

6 marca 2015, 12:49

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami, ruszają prace związane z remontami remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2015 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych planuje zmodernizować trzy strażnice - w Byczynie, na Osiedlu Stałym i w Długoszynie. Przedstawiciele jednostek spotkali się dzisiaj z Zastępcą Prezydenta Miasta Dariuszem Starzyckim, aby omówić zakres projektowanych prac.

W Byczynie planowana jest termomodernizacja budynku OSP przy ulicy Kaczeńców, obejmująca izolację fundamentów budynku i ocieplenie elewacji, a także wybrukowanie placu oraz wymiana bramy głównej. Natomiast wnętrze budynku zostanie wyremontowane tak, aby dostosować je do wyglądu pomieszczeń, w których prace zostały przeprowadzone już w ubiegłym roku, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Planowana jest między innymi: wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, grzejników, stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian.

Z kolei w OSP Osiedle Stałe, przy ulicy Inwalidów Wojennych, obecnie przeprowadzana jest inwentaryzacja wykonanych wcześniej robót i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Następnie zostanie określony szczegółowy zakres robót, który będzie obejmował między innymi prace murarskie, montaż nowej stolarki drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie podłóg, naprawę i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

W siedzibie OSP Długoszyn zostanie natomiast zbudowany garaż dla samochodu pożarniczego oraz plac manewrowy wraz z odwodnieniem terenu. Oprócz tego w budynku zostaną wykonane prace instalacyjne, w tym: przełożenie przyłącza kanalizacyjnego, odwodnienie dachu, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania oraz częściowa wymiana stolarki okiennej.

Obrazek