Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

19 lutego 2015, 13:36

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

W tym roku już po raz piętnasty obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W trakcie akcji, której patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości, osoby, które stały się ofiarami lub są świadkami przestępstw, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Tegoroczna edycja kampanii potrwa od 23 do 28 lutego.

Idea kampanii związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach akcji wszystkie osoby, które nie wiedzą jak rozwiązać trudne życiowe problemy, stają się ofiarami rożnego rodzaju przestępstw lub są świadkami łamania prawa mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy fachowców.

Tegoroczny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją formuły przyjętej w latach ubiegłych. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe. Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Listę zaangażowanych w projekt podmiotów można znaleźć na stronie www.ms.gov.pl.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w Jaworznie standardowo pomoc specjalistów można otrzymać w:

- Prokuraturze Rejonowej - ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
- Sądzie Rejonowym - ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 758 62 00
- Ośrodku Interwencji Kryzysowej - ul. Jagiellońskiej 9, tel. 32 745 12 00
- Komendzie Miejskiej Policji - ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 33 67

W wymienionych podmiotach udzielana jest nieodpłatnie kompleksowa pomoc dla ofiar przestępstw głównie w zakresie: porad prawnych, psychologicznych, terapii, asysty w czasie procesu, informacji o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.