Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wybrano prezydium Rady Miejskiej

16 grudnia 2014, 13:45

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni wybrali wiceprzewodniczących. Obok przewodniczącego Wiesława Więckowskiego za stołem prezydialnym zasiedli Anna Lichota z Prawa i Sprawiedliwości oraz Ewa Zuber i Sebastian Pycia ze Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto.

Na Annę Lichotę głosowało czternastu radnych, na Ewę Zuber - trzynastu, na Sebastiana Pycię - dwunastu, a na Pawła Bańkowskiego - ośmiu.

Dzisiaj ślubowanie złożyła Ewa Zuber, która dołączyła do grona radnych w miejsce prezydenta Pawła Silberta. Powołano także składy osobowe Komisji Rady Miejskiej oraz wybrano przewodniczących tych komisji i ich zastępców.

Sesja będzie kontynuowana w najbliższy czwartek, 18 grudnia. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl