Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pierwsza sesja nowej rady

1 grudnia 2014, 09:18

W poniedziałek - 1 grudnia o godz. 15.00 odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji. Radni złożą na niej ślubowanie oraz wybiorą spośród siebie przewodniczącego. W planowanym porządku obrad znalazło się pięć punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego seniora.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego rady.
  5. Zamknięcie obrad.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.