Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Kolejarza

26 listopada 2014, 09:15

Kolejny już raz w Szczakowej obchodzono święto kolejarzy. Z pracownikami kolei spotkał się wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek. Zebrani złożyli też kwiaty pod pomnikiem zamordowanych przez gestapo kolejarzy.

W Jaworznie okazją do podziękowania pracownikom kolei za ich sumienną i odpowiedzialną pracę było spotkanie z przedstawicielami kolei oraz Związku Emerytów i Rencistów Kolejarzy Śląskich, mającego siedzibę w Domu Kultury Szczakowa. Podczas spotkania z przedstawicielami braci kolejarskiej Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek dzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami i doświadczeniami - sam pochodzi bowiem z rodziny z kolejarskimi tradycjami.

Pamięci zamordowanych

Podczas uroczystości kolejarze, przedstawiciele miasta, szkół i jednostek złożyli kwiaty w hołdzie zamordowanym w czasie II Wojny Światowej kolejarzom, którzy zostali powieszeni w ramach akcji odwetowej za działalność sabotażową przeciwko niemieckim transportom wojskowym przejeżdżającym przez stację w Szczakowej. Wyrok został wydany przez sąd policyjny obradujący pod kierunkiem Rudolfa Mildnera. Skazańców przywieziono z więzienia w Mysłowicach, z rękami skrępowanymi drutem kolczastym, niektórzy mieli zagipsowane usta. Egzekucję, przeprowadzoną przez 83 batalion policyjny i oddziały SS pod nadzorem Gestapo musieli oglądać mieszkańcy Szczakowej, spędzeni pod przymusem przez policję.

Zginęli wówczas: Edward Bernisz, Ignacy Chechelski, Franciszek Drabik, Jan Jura, Tadeusz Kasperczyk, Szczepan Kolka, Józef Kowalczuk, Tadeusz Lis, Izrael Mandelbaum, Jan Maślanka, Stefan Merta, Władysław Michalik, Jakub Paluch, Antoni Radomski, Józef Rogoziński, Franciszek Spytek, Franciszek Szymiec, Jan Ślusarczyk, Józef Ślusarczyk, Andrzej Ślusarczyk, Józef Warzecha, Mikołaj Woroniec. W kwietniu 1944 roku Niemcy dokonali ponownej egzekucji w tym samym miejscu, tym razem zamordowano kolejnych 6 kolejarzy.

Pomnik dla upamiętnienia pomordowanych postawiono w miejscu egzekucji, w 1979 r. Jest to jeden z obiektów uznanych za miejsce pamięci narodowej.

ObrazekObrazekObrazekObrazek