Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Remont kanalizacji na Os. Stałym

20 listopada 2014, 13:29

Złogi tłuszczy spożywczych, piasek oraz elementy stałe to główne przyczyny powstawania niedrożności w sieci kanalizacyjnej. Mają one bezpośrednie przełożenie na zmniejszającą się średnicę przepływu instalacji. Taka sytuacja pojawiła się m.in. na ulicy Jaśminowej oraz Armii Krajowej. Niebawem, poprzez właściwą modernizację kanalizacji, zostanie ona rozwiązana.

Na Osiedlu Stałym wymieniony zostanie odcinek kanalizacji o długości 800 metrów. Stare betonowe rury zostaną zastąpione nowymi, wykonanymi z materiałów gwarantujących szczelność oraz odporność na korozję chemiczną.

- Roboty wykonane zostaną częściowo tradycyjnym wykopem oraz częściowo metodą bezwykopową tzw. krakingiem, gdzie specjalna metalowa głowica, wciągana do starego kanału, spowoduje jego skruszenie. Równocześnie z głowicą rozrywającą wprowadzony zostanie nowy rurociąg - tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Nowa kanalizacja zapewniająca bezawaryjne oraz grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych powstanie do grudnia 2014 za blisko 0,5 mln zł.

Jednocześnie przypominamy o prawidłowym użytkowaniu kanalizacji sanitarnej. PAMIĘTAJMY, aby do toalety NIE WRZUCAĆ, a także NIE WYLEWAĆ: olei, smarów, benzyny, ścierek, żwiru, piasku, popiołu, włosów, resztek jedzenia, środków higieny osobistej, pampersów, pałeczek higienicznych, czy gąbek. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych dla nas wszystkich zdarzeń.