Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Energooszczędna Wróblewskiego

1 września 2014, 10:36

Zakończył się remont oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wróblewskiego w Szczakowej. Dzięki tej inwestycji powstały nowoczesne punkty świetlne wykonane w technologii LED. Kolejnym etapem prac będzie remont chodnika.

Na ul. Wróblewskiego znajduje się teraz 11 nowych latarni wyposażonych  w diody LED, których moc wynosi tylko 50W.

- Inwestycja pozwoli zmniejszyć koszty energii zużywanej na potrzeby oświetlenia miasta. Dwa lata temu podobne oświetlenie powstało w parku przy ul. Pocztowej - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Obie inwestycje powstały dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy miastem a Tauronem Dystrybucja, a ich koszt w całości pokryła spółka. W tym roku Tauron Dystrybucja zmodernizował także sieć oświetleniową przy ul. Gabrieli Zapolskiej.

W najbliższym czasie na ul. Wróblewskiego zostanie wykonany również remont chodnika, a następnie w tym miejscu pojawią się nowe ławki.

Obrazek