Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wakacyjne remonty szkół

4 sierpnia 2014, 12:27

Jak co roku jaworznickie szkoły i przedszkola starają się wykorzystać okres przerwy wakacyjnej na wykonanie prac remontowych. Tego lata remonty i prace naprawcze odbywają się w 22 placówkach oświatowych. Aktualnie trwające prace remontowe,pozwolą na to, by od 1 września przedszkolaki i uczniowie mogli rozpocząć naukę w optymalnych warunkach. Wakacyjne remonty będą kosztowały ponad 2 mln zł.

Najwięcej środków przeznaczono na prace remontowe w I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 16 na Podwalu oraz Przedszkolu Miejskim nr 27 na Podłężu. - Trzy placówki z 22 - w których wykonywana jest modernizacja - wymagały większych nakładów finansowych - tłumaczy zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Gmina wyremontuje w nich m.in. węzły sanitarne, stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowana zostanie również instalacja wodno – kanalizacyjna Konieczne jest też wykonanie robót malarskich. Prowadzone w tych trzech placówkach prace pochłoną blisko 800 tys. zł.

Ważnym elementem tegorocznych remontów jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb sześciolatków, które w coraz większym gronie uczęszczają do jaworznickich szkół. Tego typu przebudowy przeprowadzane są: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Centrum (blisko 69 tys. zł) , Szkole Podstawowej Nr 7 na Podłężu (ponad 117 tys. zł) , Zespole Szkół Nr 4 na Dąbrowie Narodowej (ponad 33 tys. zł).

- By zapewnić najmłodszym odpowiednie miejsce do nauki, podobny remont ma miejsce w Szkole Podstawowej Nr 22 w Jeleniu (blisko 21 tys. zł) i Szkole Podstawowej Nr 14 na Pańskiej Górze (ponad 18 tys. zł) - wyjaśnia Bogusława Śledzińska, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych. - A wszystko po to, by 6 - latki mogły rozpocząć naukę w optymalnych warunkach.

Szkoły to nie tylko klasy lekcyjne. Remontu wymagają również miejsca rekreacji i sportu, czy też szeroko pojmowanej infrastruktury szkolnej. W Gimnazjum Nr 3 na Podwalu w ramach zaplanowanych prac zmodernizowano boisko asfaltowe (65 tys. zł). W trzech placówkach wykonany został indywidualny węzeł cieplny – Przedszkole Miejskie Nr 14 ( ponad 65 tys. zł) oraz II Liceum Ogólnokształcące (ponad 78 tys. zł) w Osiedlu Stałym, Przedszkole Miejskie Nr 12 na Podłężu (blisko 75 tys. zł).

W części jaworznickich jednostek oświatowych trwa remont lub konserwacja poszycia dachowego, naprawą instalacji odgromowej, wymiana podłóg w salach. Ponadto w wielu placówkach prowadzone są roboty budowlane malarskie jak. np. w Przedszkolu Miejskim Nr 18 w Byczynie (ponad 221 tys. zł wraz z wymianą instalacji elektrycznej), W Gimnazjum Nr 1 ponad 78 tys. zł oraz inne drobne roboty remontowe mające na celu poprawę stanu technicznego obiektów.