Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

JTBS wśród najlepszych w Polsce!

23 lipca 2014, 13:41

Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zajęło 6. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych TBS-ów za rok 2014, organizowanym przez magazyn biznesowy "Strefa Gospodarki". Taki sukces to zasługa podejmowanych w spółce działań związanych m.in. z inicjowaniem kolejnych inwestycji oraz zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Na wstępie warto przypomnieć, że na polskim rynku działa obecnie ok. 340 TBS-ów. Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że tylko połowa z nich była brana pod uwagę w rankingu, to znalezienie się w gronie 10 najlepszych na pewno jest dużym wyróżnieniem. Tym większym, że analizę działalności spółek z różnych miasta przeprowadził zupełnie niezależny podmiot zewnętrzny.

- Muszę przyznać, że wynik zestawienia mnie zaskoczył. Tym bardziej, że nigdy nie interesował mnie udział w jakichkolwiek rankingach, gdyż o naszych działaniach najlepiej świadczy to, co na bieżąco robimy, co już wybudowaliśmy i z czego mogą korzystać mieszkańcy. Niech to ludzie nas oceniają - podkreśla prezes JTBS Janusz Łach. - Niemniej jednak bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że nasze działania zostały tak wysoko ocenione w ramach rzetelnej i bezpłatnej analizy. Na pewno jest to motywacja do jeszcze wydajniejszej pracy.

Przygotowując ranking redaktorzy "Strefy Gospodarki" poddali analizie następujące kwestie: osiągane wyniki finansowe, inwestycje, działania na polu zarządzania nieruchomościami, posiadane nagrody i certyfikaty oraz tzw. autorytet branżowy. Pod uwagę brane były również tzw. "dane miękkie", czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka personalna i polityka jakości.

- W naszej działalności kierujemy się zawsze potrzebami rynku. Budujemy mieszkania na wynajem oraz na własność w rozsądnej cenie. Podejmujemy się także rewitalizacji tego co już mamy, zupełnie zmieniając obraz zdegradowanych nieruchomości, tak jak ma to miejsce na ul. Koszarowej - wyjaśnia prezes Łach. - Ważna jest dla nas również działalność na rzecz środowiska lokalnego - włączamy się w organizację miejskich imprez oraz akcje charytatywne. A jest to możliwe m.in. dzięki systematycznemu wypracowywaniu nadwyżki finansowej, którą przeznaczamy na ciągły rozwój.

Na pierwszy miejscu zestawienia znalazł się TBS ze Szczecina, a podium uzupełniły spółki z Radomia i Stargardu (II miejsca) oraz Torunia i Widzewa (III miejsca). Przed Jaworznem uplasowały się także TBS-y z Zielonej Góry i Słupska, a dziesiątkę uzupełniły kolejno: Tarnów, Świdnica, Olsztyn i Kalisz.

- Wysokie, 6. miejsce w ogólnopolskim rankingu to na pewno zasługa wspaniałego, kreatywnego zespołu ludzi, którzy pracują w naszej spółce oraz doskonale układającej się współpracy z Miastem i prezydentem Silbertem, który jest otwarty na nasze pomysły i wspiera nas we wszelkich działaniach - dodaje prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Z ofertą oraz aktualnie realizowanymi projektami Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego można się zapoznać na stronie www.jtbs.jaw.pl.