Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Letnia wymiana młodzieży

8 lipca 2014, 11:51

Już po raz jedenasty w Jaworznie gościmy grupę węgierskiej młodzieży w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Jaworznem a Szigethalom. Programem letniej wymiany zostały objęte dwie kilkunastoosobowe grupy uczniów z obu miast. Celem wizyty jest zacieśnienie więzi między młodzieżą polsko – węgierską poprzez poznanie kultury, historii oraz bezpośrednie uczestnictwo w życiu miast partnerskich.

Jaworznicka grupa wyjechała do Szigethalom 6 lipca a do kraju powróci 14 lipca. Z kolei goście z Węgier przyjechali do Jaworzna w poniedziałek 7 lipca i spędzą w Polsce sześć dni. Podczas wakacyjnego pobytu młodzież będzie miała okazję zwiedzić miasto i zapoznać się m.in. z działalnością miejskich instytucji. Oficjalnego powitania węgierskiej grupy dokonała Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny, która naświetliła młodzieży zagadnienia dotyczące pracy tutejszego urzędu.

Przedsięwzięcie letnich wymian zostało po raz pierwszy zainicjowane w 2004 roku pomiędzy władzami Jaworzna a Samorządem Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Wtedy najlepsi gimnazjaliści w dziedzinie historii jako pierwsi mieli okazje uczestniczyć w międzynarodowej wymianie. Kolejne wyjazdy były już owocem umowy o miastach partnerskich podpisanej przez Jaworzno i Szigethalom. Były one nagrodą dla wybitnych uczniów oraz laureatów konkursów organizowanych jednocześnie przez oba miasta za osiągnięcia w dziedzinie plastyki, przyrody, języka angielskiego, a także dla młodzieży objętej opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.