Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dyskusje z działkowcami

5 czerwca 2014, 09:00

Zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek ponownie spotkał się z prezesami ogrodów działkowych, by dyskutować o przyszłości ROD-ów na terenie Jaworzna. Prezydent podtrzymał wcześniejszą deklarację pomocy działkowcom i ponownie zapewnił, że miasto nie ma zamiaru likwidować ogrodów działkowych.

Po wejściu w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jaworzniccy ogrodnicy zaczęli zastanawiać się nad opuszczeniem struktur Polskiego Związku Działkowców i zakładaniem odrębnych stowarzyszeń. Bali się jednak, że tereny ROD-ów mogą być zajmowane pod inwestycje. Obawy te potęgowały przykłady z innych miast, gdzie ogrody stanowiły i nadal stanowią "łakomy kąsek" dla inwestorów i faktycznie rozmawia się o próbach przeznaczenia ogrodów na inne cele. W Jaworznie nie ma jednak takich zagrożeń.

Funkcjonujące w naszym mieście ogrody działkowe wpisały się już w krajobraz miasta i służą mieszkańcom, dlatego jakiekolwiek pomysły ich likwidacji nie mają żadnego uzasadnienia. Mamy wiele innych terenów, które można wykorzystać na cele inwestycyjne. Aby zapewnić funkcjonowanie jaworznickich ROD-ów, przy każdej zmianie lub tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego ich pozycja jest prawnie zabezpieczana w dokumentach.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Jaworzna, żaden projekt nie jest zaprojektowany tak, by przebiegał przez ROD-y. Pokazuje to, że po stronie Gminy nie ma planów ingerencji w ogrody działkowe, a inwestycje planowane są tak, by nie zakłócać ich funkcjonowania.