Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wybory: Zmiana lokalu wyborczego na Górze Piasku!

20 maja 2014, 10:42

Już w najbliższą niedzielę - 25 maja br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy Jaworzna będą mogli oddać swój głos w 44 stałych obwodach do głosowania, z których 10 przystosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedyne zmiany miejsca lokalu wyborczego nastąpiły na Górze Piasku.

Mieszkańcy należący do tego okręgu wyborczego w tym roku głosować będą w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Batorego 48, a nie jak do tej pory w Klubie „Szczak” przy ul. Jaworznickiej.

Głosowanie do Parlamentu Europejskiego potrwa od godz. 7.00 do 21.00. W Jaworznie pracować będzie łącznie 46 komisji wyborczych. Na terenie naszego miasta część lokali wyborczych jest oczywiście dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Kodeks wyborczy, co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji na terenie miasta powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymóg ten jest spełniony: na 44 stałe obwody głosowania w mieście 10 jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni mogą skorzystać w dniu wyborów z nieodpłatnego przejazdu wraz  z opiekunem do lokalu wyborczego. Transport będzie dostępny od godz. 10.00 do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. (32) 618 15 77. Chęć skorzystania z busa można zgłaszać w dniach poprzedzających głosowanie, a także w dniu wyborów w godz od 10.00 do 16.00.

Obecnie do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanych jest 10 lokali wyborczych. Mimo że jest to liczba przekraczająca ustawowy wskaźnik, podejmujemy starania aby także inne obiekty, w których prowadzone jest głosowanie, były "przyjazne" osobom niepełnosprawnym. Nowe lokale dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych powinny być już dostępne podczas jesiennych wyborów, a ich liczba będzie zależna od możliwości technicznych poszczególnych obiektów oraz koniecznych do poniesienia nakładów finansowych.