Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Docelowa organizacja ruchu w Śródmieściu

12 maja 2014, 14:39

We wtorek - 13 maja - w centrum Jaworzna wprowadzone zostaną ostatnie modyfikacje, które ostatecznie ustalą organizację ruchu w Śródmieściu, po zakończeniu projektu pn. Rynek od.Nowa. Zmiany dotyczą głównie ulicy Mickiewicza, która zostanie w całości otwarta dla ruchu.

Pierwszą ze zmian było utworzenie w ubiegłym tygodnia nowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzka, Mickiewicza, Plac Górników.

- Ciągle dążymy do kameralizacji ruchu samochodów w ścisłym centrum miasta i oddania go do dyspozycji pieszych. Mając w perspektywie uruchomienie dużej galerii handlowej, już teraz musimy myśleć o ułatwieniu przemieszczania się pieszym oraz przygotowaniu kierowców do wzmożonego ruchu niezmotoryzowanych - wyjaśnia Andrzej Buchacz z Wydziału Inwestycji Miejskich UM. - Nowe przejście przyczyni się do realizacji obu tych celów, a także spowoduje być może, że cześć kierowców, którzy nie muszą przejeżdżać przez Śródmieście, wybierze trasy alternatywne i tym samym odciąży ulice Grunwaldzką.

Zmiany wprowadzono również na samym skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka, Mickiewicza, Plac Górników. Kierowcy jadący główną ulicą w stronę Chrzanowa nie będą już mogli skręcić w lewo w ul. Mickiewicza. Osoby chcące wjechać od tej strony na parking pod halą MCKiS będą musiały skorzystać z wjazdu od strony ul. Królowej Jadwigi. Większe uprawnienia otrzymają natomiast kierujący wyjeżdżający z ul. Plac Górników. Od 13 maja będą oni mogli poruszać się we wszystkich kierunkach, a nie jak do tej pory, kiedy obowiązywał ich nakaz skrętu w prawo.

Otwarcie dla ruchu całego ciągu ul. Mickiewicza powoduje także zmiany na samej trasie. Dolny odcinek tej drogi - od wjazdu na parking pod hala MCKiS do ul. Farnej - będzie traktowany jako "strefa zamieszkania". W związku z tym kierujący muszą pamiętać, że to piesi są uprzywilejowanymi użytkownikami tego fragmentu trasy. Spacerujący mogą się swobodnie poruszać po całej ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Kierowcy muszą też pamiętać, że wyjeżdżając ze strefy, na łączniku z ul. Farną, muszą ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Na górnym odcinku ul. Mickiewicza, organizacja ruchu pozostanie bez zmian - nadal będzie on jednokierunkowy, w stronę ul. Sławkowskiej. Na tym fragmencie zniknie natomiast postój taksówek, a zamiast niego udostępnione będą miejsca do parkowania. Taksówkarze przeniosą się na drugą stronę rynku, na ul. Sądową, gdzie powstała już specjalna strefa.

- Kierowcy korzystający z parkingu na ul. Mickiewicza powinni pamiętać, że - zgodnie z ustawionymi znakami - pojazdy należy parkować równolegle do osi jezdni. Ustawienie samochodu w poprzek lub pod kątem powoduje, że trudności z przejazdem przez ten odcinek mają autobusy PKM, a kierujący może zostać ukarany mandatem karnym - tłumaczy Komendant Straży Miejskiej Artur Zięba.

Wprowadzony 13 maja 2014 r. schemat organizacji ruchu jest ostatecznym, po zakończeniu prac związanych z projektem Rynek od.Nowa. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na znaki drogowe. Wszystkie zmiany zaznaczono na poglądowym planie, dostępnym poniżej.