Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

KONKURS: Historia GEOsfery oczami prajaszczurów

8 maja 2014, 10:19

Atrakcyjne nagrody czekają na mieszkańców Jaworzna, którzy wezmą udział w konkursie "Historia GEOsfery oczami prajaszczurów". Zadaniem mieszkańców będzie wypełnienie konkursowych komiksów. Wyniki ogłoszone zostaną podczas Rodzinnego Pikniku w GEOsferze już 14 czerwca br.

Co mają do powiedzenia prehistoryczni mieszkańcy jaworznickiego kamieniołomu Sadowa Góra? Kreatywnością w wymyśleniu historii jaszczurów będą musieli wykazać się chętni do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem będzie dowolne wypełnienie konkursowych komiksów, historią jaką "chcą” opowiedzieć pradawni mieszkańcy GEOsfery.

Kupony konkursowe wraz z komiksem, będą ukazywać się w czterech kolejnych wydaniach EXTRA Bezpłatnego Tygodnika Jaworznickiego (08.05., 15.05., 22.05. oraz 29.05.br.). Pełne zgłoszenie konkursowe składać się będzie z wypełnionych 4 komiksów. Na konkursowe zgłoszenia czekamy do 3 czerwca br. w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - ul. Grunwaldzka 33, pok. 209.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. Patronat medialny nad konkursem objął EXTRA Bezpłatny Tygodnik Jaworznicki.

***

REGULAMIN KONKURSU

"Historia GEOsfery oczami prajaszczurów"

I. Organizator

Urząd Miejski w Jaworznie

II. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Jaworzna. Konkurs nie przewiduje ograniczeń wiekowych.
 2. Komiksy nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi.
 3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wypełnić komiks "Historia GEOsfery oczami prajaszczurów” z czterech kolejnych numerów gazet EXTRA Bezpłatnego Tygodnika Jaworznickiego (08.05., 15.05., 22.05. oraz 29.05.br.).
 4. Pracę konkursową należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - ul. Grunwaldzka 33, pok. 209 - do 3 czerwca 2014r. - listownie bądź osobiście.
 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy. Wzór karty informacyjnej będzie dostępny wraz z ostatnim wydaniem  EXTRA Bezpłatnego Tygodnika Jaworznickiego (27 kwietnia).
 6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 komplet komiksów z 4 kolejnych wydań EXTRA Bezpłatnego Tygodnika Jaworznickiego (08.05., 15.05., 22.05. oraz 29.05.br.).
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz ich najbliższa rodzina.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac

Prace należy składać w kopercie z dopiskiem "Historia GEOsfery oczami prajaszczurów” w terminie do 3 czerwca 2014 r. w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie - ul. Grunwaldzka 33, pok. 209 - listownie bądź osobiście.

V. Jury

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

VI. Kryteria oceniania

• twórczy charakter utworu,
• samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 14.06.2014 roku podczas Pikniku Rodzinnego na terenie Ośrodka Edukacji Geologiczno - Ekologicznej GEOsfera.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają zestawy nagród.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, www.jaworzno.pl.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
 5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 6. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e- mailową.