Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Święto Konstytucji i Dzień Flagi

2 maja 2014, 09:33

fot. © Fotolia.com

fot. © Fotolia.com

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 223. rocznica uchwalenia tego - jednego z najstarszych na świecie, dokumentu regulującego ustrój prawny państwa.

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od wizerunków orła - będącego godłem Polski i Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te symbole znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Te przyjęte przez Sejm w 1919 r. barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były także symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami walczył o swoją niepodległość.

Wybór 2. maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy. To dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje na temat szczytnych kart historii Polski. Bezpośrednio po Dniu Flagi obchodzona jest bowiem rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, upamiętniająca przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, który powstał w 1791 roku, w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to jednocześnie jedna z najstarszych na świecie konstytucji, która w sposób kompleksowy regulowała ustrój prawny państwa.

Miejskie uroczystości związane z obchodami 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Jaworzna. Po mszy uczestnicy przemaszerują pod Pomnik Niepodległości. Tam złożone zostaną kwiaty, a aktorzy CK Teatr Sztuk zaprezentują okolicznościowy program pt. "Maj - rocznica pięknych serc". Po jego zakończeniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wernisaż wystawy "Dwa światy Stanisława Nowakowskiego - żołnierza AK", a następnie władze miasta spotkają się z kombatantami.

Szczegółowy program uroczystości:

 • godz. 9.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny
 • godz. 10.00 - Przemarsz orkiestry oraz uczestników uroczystości pod Pomnik Niepodległości; okolicznościowe przemówienia; program poetycko-muzyczny pt. "Maj - rocznica pięknych serc" w wykonaniu CK Teatr Sztuk; składanie kwiatów
 • godz. 11.30 - Wernisaż wystawy "Dwa światy Stanisława Nowakowskiego - żołnierza AK"; spotkanie władz miasta z kombatantami - Miejska Biblioteka Publiczna

Imprezy towarzyszące:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - Dom Kultury w Szczakowej

 • 28 kwietnia, godz. 16.00 - Wieczornica z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem zespołu "Szczakowianki” i Harcerskiego Kręgu Seniora
 • 3 maja, godz. 19.00 - Koncert zespołu "Studni” (artyści "Starego Dobrego Małżeństwa”) - impreza odpłatna
 • 4 maja, godz. 11.00 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem  Egzekucji  Szczakowskich Kolejarzy w 1944 roku

Klub "Kasztan" Jeziorki

 • 30 kwietnia, godz. 9.30 - Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem uczniów SP 19

Klub "Niko" Byczyna

 • 30 kwietnia, godz. 17.00 - Występ zespołu śpiewaczego Byczynianki z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Klub "Wega" Ciężkowice

 • 30 kwietnia, godz. 17.00 - Program z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Dom Kultury w Jeleniu
 • 30 kwietnia, godz. 17.00 - Rocznica Konstytucji 3 Maja - wieczór słowno - muzyczny z udziałem zespołów z placówki
 • 3 maja, godz. 8.00 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Poległych w czasie II Wojny Światowej

Klub "Pod Skałką" Długoszyn

 • 2 maja, godz. 16.00 - Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - gry, zabawy i konkursy w plenerze
 • 5 maja, godz. 10.00 - Święto Flagi - zajęcia plastyczne z przedszkolakami

Klub "Podłęże"

 • 5 maja, godz. 16.00 - Obchody uchwalenia Konstytucja 3 Maja - konkurs wiedzy dla dzieci w wieku 10-13 lat

Hala MCKiS ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

 • 11 maja, godz. 10.00 - Turniej Szachowy P-15 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

 • 30 kwietnia - 5 maja - Święto Narodowe 3 Maja wystawa okolicznościowa w Czytelni Naukowej
 • 30 kwietnia - 10 maja - "Witaj majowa jutrzenko...” - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wystawa w gablotach holu Biblioteki Głównej
 • 2 maja - 13 maja - Dwa światy Stanisława Nowakowskiego - Żołnierza AK - wystawa w Galerii ExLibris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (wernisaż 3 maja, godz. 11.30)

Klub Relax i eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna

 • 30 kwietnia godz. 11.00 - Widowisko słowno muzyczne z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
 • 2 maja godz. 15.00 -  Warsztaty Muzyczne z Markiem Bałatą, Forum Muzycznych Talentów Jaworzno 2014
 • 3 maja godz. 17.00 - Koncert konkursowy Forum Muzycznych Talentów Jaworzno 2014, gość specjalny MAREK BAŁATA