Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

400 tys. zł dla organizacji pozarządowych

23 kwietnia 2014, 09:33

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych

400 tysięcy złotych dotacji trafi w tym roku do organizacji pozarządowych  na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku. Dzięki temu z letniego wypoczynku i wycieczek skorzystają m.in. dzieci z uboższych rodzin czy też jaworzniccy emeryci i renciści.

Dzięki otrzymanym środkom organizacje będą mogły przejąć do realizacji część zadań, które są niezwykle ważne i istotne dla mieszkańców. W tym roku najwyższą kwotę dofinansowania otrzymały między innymi Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. hm. S. Dwornickiego (68,4 tys. zł), Caritas Diecezji Sosnowieckiej (58,5 tys. zł) oraz PCK Oddział Rejonowy w Jaworznie (55,5 tys. zł).

Na konkurs dot. działań związanych z turystyką i krajoznawstwem oraz wypoczynkiem wpłynęło 26 ofert. W większości złożonych ofert wnioskowano m.in. o fundusze na wyjazdy kolonijne, obozy oraz wycieczki jednodniowe dla dzieci i młodzieży z terenu Jaworzna. Ponadto środki z dotacji trafią również do jaworznickich seniorów, osób walczących z uzależnieniami oraz osób niepełnosprawnych.

- Dzięki dotacjom i podpisywanym umowom przekazujemy do realizacji organizacjom pozarządowym część zadań, które są niezwykle ważne i istotne dla mieszkańców Jaworzna - wyjaśnia prezydent Dariusz Starzycki. - Umowy to efekt kilkumiesięcznej pracy poszczególnych organizacji oraz Urzędu Miejskiego.