Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Ruszył nabór do Rady Seniorów

11 kwietnia 2014, 14:04

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

Organizacje pozarządowe, które w ramach prowadzonej działalności statutowej działają na rzecz środowiska osób starszych oraz kluby seniorów mogą już zgłaszać swoich kandydatów do jaworznickiej Rady Seniorów. Kandydatury będą przyjmowane do środy - 30 kwietnia.

Wybory do Rady Seniorów przeprowadzone będą w środę - 21 maja 2014 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji na spotkanie wyborcze oraz kandydatów do Rady Seniorów przyjmowane są do środy - 30 kwietnia w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 - pokój 109, w godzinach pracy Urzędu. Przy zgłaszaniu kandydatów wymagane jest dostarczenie kopii statutu danej organizacji pozarządowej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Seniorów (dostępne poniżej).

W skład Rady Seniorów wchodzić będzie 7 członków wybranych i zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz kluby seniora, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta. Do Rady powołane będą wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Powołanie Rady Seniorów ma na celu zapewnienie ścisłej współpracy z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, monitorowanie potrzeb seniorów, upowszechnianie idei samorządowej oraz rozwijanie integracji międzypokoleniowej.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji kandydatów.