Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rzeczowa dyskusja o Parku Podłęże

7 kwietnia 2014, 14:56

Jak ma wyglądać w przyszłości park na Podłężu? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas piątkowego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami osiedla. Jaworznianie wyrazili swoje zdanie co do oczekiwań względem rozwoju parku. W większości chcą oni rozbudowy istniejącej infrastruktury, a są przeciwni planom budowy w tym miejscu stadionu lekkoatletycznego.

Piątkowe spotkanie było drugim etapem konsultacji w sprawie przyszłości Parku Podłęże. W pierwszym etapie mieszkańcy mogli wypełnić - drogą elektroniczną i tradycyjną "papierową” - specjalnie przygotowaną ankietę.

- Otrzymaliśmy 440 ankiet, które rozesłano do mieszkańców, a kolejne 345 formularzy wypełniono w internecie. W sumie zebraliśmy 785 ankiet, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że w ponad 200 przypadkach ankiety wypełniały czasem całe rodziny - mówi dr Krzysztof Bierwiaczonek z Uniwersytetu Śląskiego, który opracował i analizował ankiety. - Mieszkańcy wskazali, że park jest przede wszystkim miejscem odpoczynku i relaksu. Wiele osób przychodzi tu też na spacery. Dla zdecydowanej większości, bo aż 75 proc. pytanych jest miejscem nacechowanym pozytywnie.

Mieszkańcy wskazali atuty parku: rozległy teren zielony, cisza, lokalizacja oraz istniejąca infrastruktura. Jednocześnie zwracają uwagę na elementy wymagające poprawy - rozbudowę i unowocześnienie placu zabaw, rozbudowę boisk sportowych, budowę wybiegu dla psów czy publicznej toalety.

- Jako architekci musimy czasem schować ambicje do kieszeni. Park ma być miejscem dla ludzi. Dobrze zaprojektowana przestrzeń, to tylko takie miejsce, gdzie mieszkańcy chcą spędzać czas. Dlatego trzeba ich słuchać - tłumaczy Maria Skotnicka z pracowni projektowej MS Design. - W ankietach mieszkańcy wskazali trzy podstawowe sfery wymagające zmian: lepsza przestrzeń dla dzieci, bezpieczeństwo (w tym zabezpieczenie terenu parku przed dzikami) oraz wzmocnienie potencjału rekreacyjnego parku.

Jednym z ważniejszych punktów piątkowej dyskusji była kwestia budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie parku - jaki to pomysł forsują radni PO, WdJ i SdJ. Obecni na spotkaniu mieszkańcy byli zdecydowanie przeciwni takiej wizji. - Chcemy miejsca zielonego, gdzie można wyjść z dzieckiem na spacer, gdzie można w ciszy spędzić wolny czas - argumentowali mieszkańcy Połęża. - Nie zgadzamy się na wybetonowanie tego obszaru, na wycinkę drzew, na zabranie nam tej cennej przestrzeni.

ObrazekObrazekObrazek