Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zapoznaj się ze studium

4 kwietnia 2014, 08:30

Już od piątku, 21 marca br. jaworznianie mają wgląd do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna. Ponadto mieszkańcy Jaworzna mogą wziąć udział w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia br.

- Zakończyliśmy wielomiesięczne, jeżeli nie wieloletnie, prace nad najważniejszym dokumentem polityki przestrzennej miasta. Prezentowane Studium określa m. in. zasady zagospodarowania przestrzennego na najbliższe lata, kierunki zmian i przeznaczenie terenów, wskaźniki dotyczące zagospodarowania, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury, rozmieszczenie przyszłych inwestycji i wiele, wiele innych zagadnień istotnych dla harmonijnego rozwoju Jaworzna – mówi Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale dokumentem strategicznym, to dokument wyjściowy dla tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy, komu bliskie są nasze lokalne sprawy, powinien zacząć od Studium, gdyż jest to kompendium wiedzy o Jaworznie.

Wyłożenie do publicznego wglądu odbywać się będą do 14 kwietnia w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52, w soboty (5.04, 12.04) w godz. 9.00 - 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, na uwagi czekamy do 5 maja.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędą się:
7 kwietnia (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ks. Mroczka 53c o godz. 16.30,
8 kwietnia (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Banasika 1 o godz. 16.30,
9 kwietnia (środa) w klubie "Niko" przy ul. Korczyńskiego 12 o godz. 16.30,
10 kwietnia (czwartek) w Ochotniczej Straży Pożarnej "Jaworzno-Dąbrowa Narodowa" przy ul. Strażackiej 1 o godz. 16.30,
14 kwietnia (poniedziałek) dyskusja podsumowująca w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godz. 16.30.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
Szczegółowa informacja:
http://bip.jaworzno.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTMwMzUsMSwwKQ==