Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Weź udział w badaniu!

2 kwietnia 2014, 08:35

Do końca kwietnia br. w budynkach Urzędu Miejskiego można wypełnić ankietę dotyczącą jego funkcjonowania. Akcja przeprowadzona jest w ramach projektu pn. "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych“, którego liderem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach.

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie badania opinii mieszkańców miast równolegle w 40 jednostkach samorządu terytorialnego, na temat funkcjonowania urzędów oraz wybranych aspektów życia związanych z dostarczaniem usług publicznych. W związku z tym w Jaworznie od 10 marca br. do 30 kwietnia br. przeprowadzane jest badanie w formie wywiadu ankietowego.

- Zachęcamy Państwa do udziału w badaniach, których wyniki wspomogą zarządzanie jaworznickim urzędem i wybranymi zadaniami analizowanymi w ramach wymiany doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk w urzędach administracji publicznej - mówi Anna Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej.

Badania ankietowe prowadzone będą na parterze głównego budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w godzinach pracy urzędu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji Samorządowej. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl