Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

50 lat szkoły!

26 marca 2014, 09:55

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia działalności oświatowej w budynku szkolnym przy ul. Starowiejskiej w Osiedlu Stałym. Zebrani wspominali Szkołę Podstawową nr 17 i dyskutowali o obecnie działającym w budynku Gimnazjum nr 5.

Na rocznicowej uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta. Prezydent Paweł Silbert złożył na ręce Anny Wojkowskiej – dyrektora szkoły pamiątkową tabliczkę. Gratulacje z okazji jubileuszu złożył również wiceprezydent Tadeusz Kaczmarek.

Podczas spotkania przedstawiciele szkoły wręczyli dyplomy i statuetki zasłużonym dla placówki dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom urzędu. Po oficjalnych przemówieniach uczniowie zaprezentowali jubileuszowe show. Szkole życzymy kolejnych 50 lat działalności!