Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Nowa organizacja ruchu na Szczakowskiej

24 marca 2014, 10:09

W tym tygodniu Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpocznie wdrażanie nowej organizacji ruchu na ul. Szczakowskiej i Górnośląskiej. Pod znakami B-5 zabudowane zostaną tabliczki o treści "Nie dotyczy dostaw LOKO JAWORZNO", które obowiązywać będą wyłącznie dla ruchu tranzytowego. To efekt ustaleń, które zostały wypracowane podczas spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami Niedzielisk.

- Główne założenie projektu to wprowadzenie ograniczenia tonażu, z którego wyłączone będą nie tylko autobusy komunikacji miejskiej i służb miejskich, ale również pojazdy niezbędne do obsługi nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Szczakowskiej i Górnośląskiej oraz pojazdów zaopatrzenia i dostaw podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Jaworznie - tłumaczy Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM.

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7 i 10 ton obejmie dwie ulice - Cegielnianą i Dąbrowskiego. W dalszym ciągu mieszkańcy będą mogli tą drogą dostarczać materiały budowlane, opałowe czy wywozić nieczystości.