Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie w sprawie nadwyżki

5 marca 2014, 14:20

Czy radni "podpiszą się" pod zaproponowanym przez Prezydenta Miasta projektem podziału nadwyżki budżetowej, sprawiedliwie realizującym potrzeby wszystkich mieszkańców? O tym przekonamy się już jutro o godz. 9:00 na spotkaniu, na które prezydent Silbert zaprosił radnych Rady Miejskiej.

W odpowiedzi na pismo przewodniczącego Bańkowskiego, prezydent przychylił się do zmiany wcześniej ustalonego terminu spotkania i zaprosił radnych do rzeczowej dyskusji w sprawie nadwyżki budżetowej na 6 marca.

- Cieszę się, iż część przedstawionych przeze mnie na ostatnim spotkaniu propozycji, w tym zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dopłaty do budowy przyłączy kanalizacyjnych znalazły uznanie radnych - wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. - Mam jednak nadzieję, że jutro uda mi się przekonać wszystkich do kilku kolejnych oczekiwanych przez mieszkańców propozycji, w szczególności do remontu i budowy chodników w całym mieście oraz stref rekreacji - na Osiedlu Stałym, Podłężu i Podwalu, które obecnie radni PO, WdJ i SdJ zakwestionowali.

Prezydent Silbert liczy, że na spotkaniu zostanie wypracowane wspólne stanowisko dotyczące podziału nadwyżki, co umożliwi jej szybkie uruchomienie i zrealizowanie zaplanowanych zadań.

Na co konkretnie Prezydent Miasta planuje przeznaczyć pieniądze z nadwyżki budżetowej? Więcej: www.um.jaworzno.pl