Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Urzędnicy dostarczają korespondencję

25 lutego 2014, 13:42

Już od dziesięciu lat korespondencja Urzędu Miejskiego kierowana do mieszkańców Jaworzna, wymagająca potwierdzenia odbioru, jest doręczana adresatom za pośrednictwem pracowników magistratu. W trosce o bezpieczeństwo oraz aby podnieść wiarygodność osób, które dostarczają mieszkańcom deklaracje, każdy pracownik urzędu został wyposażony w identyfikator wydany przez urząd.

O szczegółach można przeczytać w materiale: Urzędnicy roznoszą decyzje podatkowe.