Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Niepełnosprawni otrzymają pieniądze

27 lutego 2014, 12:38

fot. © auremar - Fotolia.com

fot. © auremar - Fotolia.com

Ponad 1,6 mln złotych - taka kwota zostanie przeznaczona na działania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną niepełnosprawnych jaworznian. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawartych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie, opiniowała w minioną środę Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  w Jaworznie w 2014 r. Posiłkując się materiałami i danymi zgromadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczącymi najpilniejszych potrzeb rehabilitacyjnych niepełnosprawnych mieszkańców Jaworzna, rada pozytywnie zaopiniowała projekt podziału środków.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wchodzą przedstawiciel desygnowany przez Prezydenta Miasta - Piotr Czarnota, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie - Ewa Szczepańska-Jagło, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jaworznie - Monika Włodarczyk-Raczek, radny Rady Miejskiej Wiesław Więckowski oraz Mariola Zych-Walaszczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W środowym spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca prezydenta - Dariusz Starzycki, dyrektor jaworznickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Czesław Smalcerz oraz kierownik Rehabilitacji Społecznej osób Niepełnosprawnych MOPS w Jaworznie - Bożena Polak.

Zaproponowany w projekcie uchwały Rady Miejskiej podział środków PFRON 2014:

 • 138 000,00 zł - Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2014 r.             
 • 1 495 447,00 zł - Realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 r., w tym:
  - 90 000,00 zł - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  (dotyczy wyłącznie dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia)
  - 15 000,00 zł-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  - 361 667,00 zł  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  - 200 000,00 zł - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  - 813 780,00 zł- dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
  - 15 000,00 zł - realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

Ww. pozycje zostały zamieszczone w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: "dokonania podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r".