Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Półrocze nowego systemu gospodarki odpadami

25 lutego 2014, 16:00

Ważnym elementem dzisiejszego spotkania władz miasta z radnymi była prezentacja podsumowująca 6 miesięcy funkcjonowania w mieście nowego systemu gospodarowania odpadami. Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła przedstawił uczestnikom posiedzenia schemat funkcjonowania systemu oraz sprawozdanie finansowe, potwierdzające zasadność wprowadzonych w zeszłym roku stawek za odbiór śmieci.

Przygotowane podsumowanie pokazało, że obecnie wprowadzony w Jaworznie system jest skalkulowany w optymalny sposób. Uzyskane w ciągu 6 miesięcy "oszczędności", które w przeliczeniu na osobę wynoszą 0,67 zł, pozwolą na utworzenie w mieście - wymaganego ustawą - Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a w przyszłości pozwolą na jego całoroczne funkcjonowanie.

Pełną prezentację można obejrzeć poniżej: