Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Światło Wolności dla Ukrainy

21 lutego 2014, 13:38

Nasilająca się destabilizacja Ukrainy i przemoc w stosunku do obywateli przyjęły w ostatnich dniach najbardziej tragiczny wymiar. Na płonących ulicach Kijowa padły strzały, od których zginęło w ciągu 48 godzin ponad 70 osób, są setki rannych. "Zwykli ludzie" walczący o wolność całego swojego narodu stoją obecnie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Pokażmy, że jesteśmy solidarni z naszymi braćmi zza wschodniej granicy.

Wskazując m.in. na głęboki smutek i sprzeciw wobec faktu, że na ulicach europejskiego miasta giną ludzie, zaś dialog między władzą i obywatelami, zastępowany jest przemocą, solidarność z narodem ukraińskim wyraziło już wiele państw, samorządów i osób. Kolejnym gestem pokazującym jedność z Ukrainą będzie zapalenie symbolicznego Światła Wolności w oknach. Akcję tą zaplanowano na piątek - 21 lutego - na godz. 20.00.

Przypomnijmy, że podobnym gestem Polaków walczących z aparatem komunistycznym w 1981 r. wsparł papież Jan Paweł II, który solidaryzując się z narodem zapalił świeczkę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Za jego przykładem ogień pojawił się także w oknach wielu mieszkańców ówczesnego "wolnego świata".

"Gdy Ukraina o prawo do życia walczyła z katami, Żyła i umierała
Chciała, oczekiwała wyłącznie współczucia, Europa milczała.

Gdy Ukraina w nierównym boju krwawiła i łzy jej płynęły
na pomoc przyjacielską czekała, tylko Europa milczała.

Gdy Ukraina w żelaznym jarzmie niewoli na pana pracowała i ranna orała,
gdy ruszały się i skały nieme, Europa milczała.

Gdy Ukraina żniwa krwawe dla kata zebrała, jednocześnie sama umierała
a z głodu słowa jej zginęły, Europa milczała.

Gdy Ukraina życie swoje przeklęła i grobem stanęła
a łzy i demonowi zła płynęły, Europa milczała."

Ale Polska nie milczy!
Pokażmy, że to przekonanie Ukraińców jest prawdą.